Toya

د السيد علي أبو فرحة

كاتب


دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية - جامعة القاهرة، ومدرس العلوم السياسية بكلية
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، بجامعة بني سويف - مصر.

أعلى